Hartchakra (Anahata) element lucht


Een lotusbloem met 12 blaadjes - gouden kleur. De basis kleur van deze chakra is groen, het resoneert met de noot F. De Mantra is Yam. Aroma is Roos. Het beeld van de natuur concentreert zich op de ongerepte natuur, bloesems, of een roze hemel.

Balans, mededogen, zelfacceptatie, goede relaties. Gelegen in het centrum van de borstkas. Het is gerelateerd aan liefde en is de integrator van tegenstellingen in de psyche: lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, persona en schaduw, ego en eenheid. Een goed werkend vierde chakra laat ons toe om diepe liefde te voelen, medelijden, het hebben van een diep gevoel van vrede en gecentreerdheid. Wanneer het hartcentrum volledig is geopend, opent ook het kanaal voor Universele Liefde, wat de Boeddhisten noemen Mahakaruna of "Het Grote Mededogen', esoterische christenen en theosofen noemen dit het "Christusbewustzijn". Eenmaal geopend, is het Hoger Zelf of de Onsterfelijke goddelijke ziel in staat om samen te werken via deze Chakra. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom in zoveel culturen van het hart wordt gezegd dat de zetel van de ziel zich daar bevind.

Open en evenwichtive hartchakra: Je bent een heel meelevend, begripsvol en genereus persoon. De emoties van liefde, vreugde, geluk, eerlijkheid en respect zijn erg belangrijk voor je. Je bent bedachtzaam en gevoelig voor de behoeften van anderen, en empathisch voor pijn. Je bent in staat om liefde te voelen voor alle wezens om je heen, in een steeds grotere cirkel van jezelf en familie, je huisdieren, vrienden, buren, landgenoten, menselijke wezens en eigenlijk alle levende wezens op aarde. Uiteindelijk zie je het Goddelijke - je kunt God of de Godheid in je zelf zien – en in alle wezens, en je realiseert je dat die het zelfde zijn als in jou.

Overactieve hartchakra: Je bent gedomineerd door je emoties en gevoelens, zoals liefde, vreugde, verdriet. Je bent het soort persoon die is wanhopig probeert om anderen te behagen en overdreven bezorgd is over de behoeften van anderen, waardoor dit belangrijker wordt dan je eigen behoeften, op een onevenwichtige manier. – Bij dit type persoonlijkheid, (hierbij is de kans groter dan bij een vrouw dan bij een man), heeft meestal een egocentrisch of onrijpe partner, gepaard gaand met misbruik, altijd vergevingsgezind, deze persoon ruimt altijd de brokken op.

Storing hartchakra: Je bent vol van negatieve emoties zoals haat, schuld, egoïsme, paranoia, ongeduld, en zelfbeklag. Je kunt beschikken over krachtige, gepassioneerde gevoelens voor anderen, maar je zult alleen in de liefde voor een ander iets doen, op voorwaarde dat de andere het als eerste doet.

Geblokkeerd hartchakra: Je bent een hardvochtig, onsympathiek, egocentrische persoon. Je bent bang om anderen lief te hebben en niet in staat om jezelf lief te hebben.

Het hart chakra, Anahata, is gerelateerd aan liefde, evenwicht en welzijn. Het is gerelateerd aan de thymus, gelegen in de borst. Dit orgaan is een onderdeel van het immuunsysteem, maar ook onderdeel van het endocriene systeem. Het produceert T-cellen die verantwoordelijk zijn voor het afweren van ziekte en die nadelig wordt beïnvloed door stress. In het 12-lotus symbool van het hartchakra liggen twee elkaar kruisende driehoeken en vormen een zespuntige ster. Deze driehoeken vertegenwoordigen de kracht van de materie opwaarts te gaan in de richting van bevrijding en manifesteert de kracht van de geest. Het is in dit chakra dat ze gelijkmatig worden gecombineerd, waardoor een centrum van vrede en evenwicht ontstaat.

Het hartchakra is gerelateerd aan het element lucht en de kwaliteit van liefde. Lucht is vormloos, grotendeels onzichtbaar, absoluut noodzakelijk, en de minst dichte van onze vier elementen. Lucht is expansief omdat het zich uitbreidt en in elke ruimte past, het is zacht en vriendelijk. Dus ook dat is liefde. Liefde is de uitbreiding van het hart, de transcendentie van de grenzen, de onderlinge verbondenheid van de geest. Liefde is in balans, gemak, zachtheid, vergeving. En liefde in het hartchakra wordt gevoeld als een staat van zijn, die onafhankelijk is van een object of persoon, in tegenstelling tot de passie-georiënteerde liefde van het tweede chakra.

De Sanskriet naam voor dit chakra is Anahata, wat betekent "dat wat geluid maakt zonder dat twee dingen raken". Dit beschrijft een toestand waarin we niet langer vechten of confronteren, maar bewegen in sierlijke harmonie. De strijd van het derde chakra transformeert om binnen te kunnen treden in de gracieuze acceptatie van de vierde dimensie. Anahata is gerelateerd aan het element lucht, toegankelijk via de adem. De hindoes noemen de adem “prana”, wat betekent "eerste eenheid," en zij geloven dat het de essentie bevat van alle vitaliteit en voeding, daarbij het punt vormend van gemeenschappelijkheid tussen de mentale en fysieke werelden. Openstelling van de adem, ongeacht beklemmende spanningen, is een manier om toegang te krijgen tot het hartchakra. chakrasbw4

Is het hartchakra gesloten dan vormt ze de kern van ons lijden. Is onze ademhaling ondiep, dan vertraagt ons metabolisme en onze fysieke energie. Geblokkeerd in het centrum, voelen we ons verdeeld tussen lichaam en geest. Wij trekken ons in onszelf terug en worden een gesloten systeem. Wanneer het hartchakra zich opent, is er een tendens om al onze tijd en energie weg te geven, zo gericht zijn we op "de ander" dat we ons eigen centrum verliezen. Liefde en harmonie bestieren deze Chakra. De grootste behoefte van deze Chakra is het zich beschermd voelen, te beminnen en bemind te worden. In harmonie, ervaart een persoon dat liefde voor het zelf gelijk staat aan liefde voor iedereen. Dit Energie Centrum vertegenwoordigt de kwaliteiten van de lucht in de persoonlijkheid - luchtigheid, mobiliteit, zachtmoedigheid en lichtheid. Het gaat om relaties. Het regelt het hart, bloed en bloedsomloop, en de fysieke sensatie van aanraking, het heeft een sterke invloed op het endocriene en het immuunsysteem. Het is het chakra van de verliefdheid. Het gaat over kwesties van de ziel.

De Hart-Chakra is de innerlijke heilige graal. Levens Boom en brenger van leven. Bomen zijn de oplossing voor veel van onze problemen, ze verminderen CO2 en produceren O2. Ze creëren ook een prettige en ontspannende omgeving voor mens en dier. We kunnen ons belastinggeld veel beter investeren, niet in wegen, maar in het planten van bomen. salomonsknoop

Moedergodin
Het symbool is een vijfpuntige pentagram, de menselijke vorm, perfect in essentie. Het gnostische vrouwelijke principe van de wijsheid (Sophia). Alleen adepten die dit vijfpuntige pentagram dragen, de liefde-knoop van Salomon, betreden het rijk van licht.


Click here for Info

yogabasics.com >>> heartMeditation